آموزش ها, آموزش های پکیج, پکیج

شناسایی قطعات داخلی پکیج

تعمیرگاه مجاز پکیج

1- پرشر سویچ آب

وظیفه در پکیج : فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند.

نحوه تست پرشر سویچ آب

در صورتی که فشار آب مدار گرمایش نرمال باشد (بیشتر از 0.6 بار باشد) با اهم متر مدار برق پرشر سویچ را کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر آب سالم و در غیر این صورت خراب است.

در صورت معیوب بودن(نشانه خرابی قطعه) :
پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند.

محل نصب پرشر سویچ آب : در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل قرار دارد.

2- پرشر سویچ هوا

وظیفه در پکیج : کنترل خروجی محصولات احتراق

عملکرد داخلی پرشر سویچ هوا :
پرشر سویچ هوا تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند.
قبل از اینکه برد فن را روشن کند برد کنترل می کند که مدار سویچ هوا باز باشد
سپس در صورت باز بودن مدار پرشر سویچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس دوباره برد مدار پرشر سویچ هوا را کنترل می کند که با روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدار پرشر سویچ بسته شده باشد.

نحوه تست کردن پرشر هوا سویچ :
تست خود قطعه:
لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیم برقی که به پرشر هوا متصل شده را جدا کرده آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید مدار آن قطع باشد سپس از لوله آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سویچ هوا با مکش وصل شود.

تست پرشر سویچ هوا حین کاکرد
اگر فن خاموش باشد بایستی با اهم متر باز بودن مدار پرشر سویچ هوا را کنترل کرد
و اگر فن روشن باشد بایستی با اهم متر بسته بودن مدار پرشر سویچ هوا را کنترل کرد

در صورت معیوب بودن پرشر سویچ هوا:

فن خاموش باشد:
اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی از سیم های پرشر سویچ هوا فن روشن شود پرشر سویچ هوا معیوب است.

فن روشن باشد
اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قست فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود پرشر سویچ هوا سالم در غیر این صورت معیوب است.

عملگرد داخلی پرشر سویچ آب : پرشر سویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار گرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد. در صورتی کخ فشار آب گرمایش بالاتر از 0.6 باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به کار خود ادامه می دهد.

محل نصب پرشر سویچ هوا : بالای محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد.

3-پمپ سیر کوله

وظیفه در پکیج:
گردش آب مدار گرمایش در پکیج تک مبدل وگردش آب مدار گرمایش به سمت رادیاتور ها ونیز مبدل صحفه ای در زمان باز بودن آب گرم مصرفی در پکیج دو مبدل

عملکرد داخلی پمپ:
در پکیج تک مبدل پمپ فقط در مد شوفاژ کار میکند و با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتور ها مکش میکند و آن را به سمت مسیر رفت رادیاتور ها پمپاژ میکند
در پکیج دو مبدل پمپ در زمان استفاده آب گرم مصرفی آب مدار گرمایش را بین دو مبدل اصلی و ثانویه به گردش در می آورد تا آب سرد ورودی را در مجاورت خود در مبدل ثانویه گرم کندو در قسمت مد شوفاژ آب مدار رادیاتورها را از سمت برگشت آن مکش میکند و به سمت رفت دهش می دهد

نحوه تست پمپ:
پیچ دو سوی پمپ را باز کرده و از روان بودن روتر پمپ اطمینان حاصل کنید و در همین حالت دستگاه را در حالت شوفاژ روشن کنید و از چرخش پمپ مطمین شوید البته پمپ باید در مد شوفاژ در ورودی سیم برق 220 ولت داشته باشد چون در بعضی مواقع برق پمپ از سمت برد قطع میباشد

در صورت معیوب بودن:
در پکیج تک مبدل پکیج در مد آب گرم کار میکند اما در مد شوفاژ بعد از چند ثانیه فشار آب بالا رفته شعله خاموش میشود و از شیر اطمینان آب با فشار خارج میشود و کلید ایمینی عمل کرده و پکیچ خطای گرمای بیش از حد مبدل را میدهد اما در پکیچ های دو مبدل این اتفاق هم در مد آب مصرفی و هم در مد شوفاژ می افتد
یکی از نشانهای خرابی پمپ این است که با روشن شدن شعله در حالت شوفاژ پس از چند ثانیه پکیچ خطای گرمای بیش از حد میدهد اما مدار گرم نمیشود

نکته
در زمانی که پمپ کار نمیکند برای تشخیص این که پمپ معیوب است یا برد میتوان بصورت مستقیم برق به پمپ وصل کرد اگر روتر پمپ بچرخش در آید پمپ سالم است و برد معیوب میباشد
در پکیج های دو مبدل پمپ در 2 مد کار میکند اما در پکیچ های تک مبدل پمپ فقط در مد شوفاژ کار میکند

4-منبع انبساط

وظیفه در پکیج :
ثابت نگه داشتن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار
چون آب مدار گرمایش آب ثابتی است با بالا رفتن دمای آب حجم آن نیز بالا رفته که برای این کار منبع انبساط در پکیج تعبیه شده است

نحوه عملکرد منبع انبساط :
منبع انبساط دارای دو قسمت میباشد که یک قسمت آن از آب مدار و قسمت دیگر آن از هوا یا n2 تشکیل میشود که همزمان با بالا رفتن دمای آب مدار گرمایش حجم آن نیز افزایش می یابد که در این حالت حجم آب اضافه به کیسه هوای داخل منبع انبساط فشار می آورد و به داخل منبع میرود و زمانی که دما کاهش می یابد هوای متراکم شده سه آب فشار می آورد و آن را به داخل مدار باز میگرداندتا فشار آب ثابت بماند

نحوه تست کردن منبع انبساط :
فشار هوای داخل تیوپ منبع انبساط باید بین 0.8 تا 1.2 بار باشد بنا بر این باید ابتدا آب منبع انبساط را خالی نمود و سپس با فشار سنج میزان باد منبع را اندازه گیری نمود.

نکته :
در صورتی که از والف منبع انبساط به جای هوا آب خارج شود نشانگر این است که تیوپ منبع سوراخ شده است و باید حتما تعویض گردد

در صورت معیوب بودن منبع انبساط :
هنگام استفاده از زادیاتور ها همزمان با بالا رفتن رفتن دما فشار نیز شروع به افزایش میکند و از مرز 3 بار میگذرد که در این حالت آب از شیر اطمینان خارج میگردد

محل نصب منبع انبساط :
معمولا در پشت پکیج و بعد از پمپ در مدار قرار میگیرد

5-سنسور شوفاژ

وظیفه در پکیج:

دمای آب مدار شوفاژ را به برد منتقل میکند و باعث خاموش شدن و روشن شدن شعله میگردد تا رادیاتور بنا به دمای تنظیم شده گرم شود

عملکرد داخلی سنسور شوفاژ :
سنسور از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق 4 اهم میباشد و به گرم شدن مقاومت آن کم میشود

نحوه تست کردن سنسور :
به وسیله اهم متر دو سر آن را در دمای اتاق 25 درجه ان را اندازه گیری میکنیم

نکته :
همیشه بهتر است برای تست سنسور بهتر است از قطعه جایگزین استفاده کنید

در صورت معیوب بودن سنسور :
# مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ باز شود پکیج خطای خرابی سنسور را میدهد
#مدار دو سیم متصل شده به سنسور شوفاژ بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور را میدهد
#سنسور دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام میکند در این حالت پکیج خطا نمیدهد اما با اینکه مدار شوفاژ سرد میباشد پکیج روشن نمیشود و دمای تنظیمی با دمایی که برد مشخص میکند هم خوانی ندارد
#سنسور دمای پایین تر را به برد اعلام میکند در این حالت همپکیج خطا نمیدهد اما با وجود این که دمای آب مدار بالا میباشد پکیج همچنان خاموش نمیشود و دمای تنظیمی با دمای مشخص شده توسط برد هم خوانی ندارد

نکته :
در بعضی از پکیج ها در مسیر شوفاژ دو سنسور وجود دارد که یکی در مسیر رفت و دیگری در مسیر برگشت شوفاژ قرار دارد که برد بر اساس اختلاف دمای دو سنسور میزان شعله پکیج را تنظیم میکند

محل نصب سنسور شوفاژ :
در مسیر آب شوفاژ و بعد از مبدل اصلی قرار دارد

نکته :
سنسور شوفاژ در دو نوع جداری و قوطه ور در آب وجود دارد

6-سنسور آب گرم مصرفی

وظیفه در پکیج :

دمای آب گرم بهداشتی را به برد انتقال میکندو باعث میشود تا شعله خاموش و روشن و یا حداقل و حداکثر شود تا آب را به دمای مشخص شده توسط کاربر برساند

عملکرد داخلی سنسور آب گرم مصرفی :

از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 25 درجه اتاق مقاومت آن 4 اهم است که با گرم شدن سنسور مقاومت آن کم میشود

نحوه تست سنسور آب گرم :

به وسیله اهم متر دو سر آن را دمای 25 درجه اتاق اندازه گیری میکنیم

نکته :

همیشه برای تست سنسور از قطعه جایگزین استفاده کنید

در صورت معیوب بودن سنسور آب گرم مصرفی :

#در صورتی که مدار دو سیم متصل شده به سنسور باز یا بسته شود پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم را میدهد
#در صورتی که سنسور دمای غیر واقعی و بالاتری به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمیدهد اما با وجود سرد بودن آب پکیج روشن نمیشود و دمای تنظیمی با دمایی که برد اعلام میکند هم خوانی ندارد
#در صورتی که سنسور دمای غیر واقعی و پایین تری به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمیدهد اما با وجود گرم بودن آب پکیج همچنان روشن میماند و باعث بالا رفتن بیش از حد دما میشود و در این حالت دمای تنظیمی با دمایی که برد اعلام میکند هم خوانی ندارد

محل نصب سنسور آب گرم :

در پکیج تک مبدل :در مسیر خروج آّ ب گرم و بعد از مبدل اصلی قرار دارد
در پکیج دو مبدل : در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد ار مبدل صحفه قرار دارد

نکته :

سنسور آب گرم دو نوع جداری و غوطه ور دارد

7-ترموستات حد شوفاژ (کلید حرارتی)

وظیفه در پکیج :

ترموستات حد کلیه عملکرد پکیج را کنترل میکند و در کار اصلی آن محافظت از سوختن مبدل اصلی در دمای بیشتر از 95 درجه و گرمای بیش از حد میباشد

عملکرد داخلی ترموستات حد :

کلیدی است که دایما در حالت وصل میباشد که در صورت گرم شدن بیش از حد ورسیدن به دمای 95 درجه مدار آن قطع میشود و پکیج خاموش میشود و پکیج خطای گرمای بیش از را میدهد

نحوه تست کردن ترموستات حد :

در دمای پایین تر از 95 درجه توسط اهم متر مدار آن را چک میکنیم که باید مدار بسته باشد

در صورت معیوب بودن :

در صورت خرابی فقط پمپ پکیج کار میکند و پکیج به مرحله بعد نمیرود و پکیج با وجود سرد بودن خطای باز بودن مدار ترموستات را میدهد

محل نصب ترموستات حد :

بر روی لوله رفت شوفاژ یا بر روی مبدل اصلی قرار میگیرد

نکته :

در صورتی که بعد از روشن کردن پکیچ قبل از روشن شدن شعله پکیچ خطای باز بودن مدار ترموستات حد را بدهد یا خود ترموستات خراب است یا اینکه ارتباط ان با برد کنترل قطع شده است و یا اینکه در قسمت دریافت مدار ترموستات حد بر روی برد اشکال ایجاد شده است ولی اگر پکیچ بعد از روشن شدن شعله چند ثانیه کار کند و بعد خاموش شود یا پمپ کار نمیکند و یا مسیر گردش اب مدار شوفاژ مسدود شده یا رسوب گرفته است

8-ترموستات دود

وظیفه در پکیج :

ترموستات دو پکیج را در تمام مراحل کاری کنترل میکند و باعث کنترل دود و محصولات احتراق میشود که یک کلید ایمنی در پکیج میباشد

عملکرد ترموستات دود :

یک کلید همیشه وصل بوده که در صورت گرم شدن کلاهک دود و رسیدن به دمای 75 درجه مدار آن باز میشود وپکیج خطای داده و خاموش میشود

نحوه تست ترموستات دود :

با اهم متر مدار آن را در دمای پایین تر از 75 درجه چک میکنیم که باید بسته باشد

در صورت معیوب بودن :

پکیج خطای باز بودن ترموستات دود را میدهد و هیچ عکس العملی ندارد

محل نصب ترموستات دود :

در مسیر خروجی دودکش و بر روی کلاهک احتراق قرار دارد

9-شیر برقی گاز

وظیفه در پکیج :
عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل حداکثر کردن شعله

عملکرد شیر برقی گاز :
از دو بوبین تشکیل شده است که یکی برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز با برق 220 ولت و دیگری برای حداقل حداکثر کردن شعله با برق 24 ولت

نحوه تست کردن شیر برقی گاز :
شلنگ گاز پکیج را از قسمتی که به شیر گاز خانگی متصل شده خارج کنید و در مسیر جرقه زنی فوت دهید اگر مسیر باز بود که شیر برقی سالم وگرنه معیوب است البته باید اول برق 220 ولت را از کابل ورودی بررسی کرد

در صورت معیوب بودن :
پکیج تا مرحله جرقه زنی پیش میرود اما شعله تشکیل نمیشود

محل نصب شیر برقی گاز :
زیر محفظه احتراق وقبل از منوفیلد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیج به آن متصل میشود

10-ترانس جرقه زن :

وظیفه در پکیج :
ایجاد جرقه قبل از باز شدن شیر گازتا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله شعله را تشخیص دهد

عملکرد ترانس جرقه زن :
ترانس با دریافت برق 220 ولت از برد کنترل باعث جرقه پیوسته ای میشود تا شعله تشکیل شود

نحوه تست :
درب محفظه احتراق را باز میکنیم سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس را توسط اهم متر چک میکنیم اگر برق 220 به ترانس برسد و توسط شعله دستی پکیج روشن شود و درست کتر کند ترانس معیوب میباشد

محل نصب ترانس جرقه زن :
در بعضی از پکیج ها ترانس زیر محفظه احتراق به بدنه متصل است و در بعضی از پکیج ها بر روی شیر برقی گاز وصل میباشد

11- الکترود تشخیص شعله

وظیفه در پکیج :
بعد از تشکیل شدن شعله و گرم شدن الکترود جریانی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده میشود که با این عمل برد کنترل متوجه میشود که شعله تشکیل شده و تا زمانی که مسیر گاز میباشد برد این جریان را کنترل میکند و به محض قطع شدن این جریان یا قطع شدن شعله به هر دلیل مسیر شیر گاز قطع میگرددو پکیج خطای عدم تشکیل شعله میدهد

نحوه تست کردن :
تست این قطعه فقط با گرم کردن ممکن میباشد پس اگر با تشکیل شعله و پایان جرقه زنی و گرم شدن الکترود شعله باقی ماند الکترود سالم و در غیر این صورت معیوب میباشد

در خراب بودن الکترود :
پکیج همراه با جرقه زن روشن میشود اما بهد از اتمام جرقه زنی شعله خاموش میشود و پکیج خطا میدهد

نکته :
ممکن است با ایجاد شعله و گرم شدن الکترود جرقه زن قطع نشود و برد کنترل معیوب باشد

محل نصب الکترود تشخیص شعله (یون)
به فاصله 8 تلی 9 میلی متر از محل تشکیل شعله و بر روی برنر قرار دارد

12 – شیر برقی (شیر سه طرفه)

وظیفه در پکیج :
در زمان درخواست آب گرم آب مبدل اصلی را به سمت مبدل ثانویه انتقال میدهد

عملکرد شیر برقی :
در زمان در خواست آب مصرفی با جابه جا شدن شافت شیر برقی آب به سمت مبدل ثانویه منتقل میشود و در مبدل ثانویه به صورت القایی گرم میشود و با اتمام درخواست آب گرم شافت شیر برقی به حالت اولیه خود بر میگردد و آب در مدار شوفاژ قرار میگیرد

نحوه تست شیر برقی :
شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگهدارنده بیرون می آوریم و سپس پکیج را در حالت مود آب مصرفی و شوفاژ قرار میدهیم اگر شافت موتور شروع به حرکت کرد شیر برقی سالم است در غیر این صورت معیوب است

در صورت معیوب بودن:
اگر شیر برقی خراب باشد پکیج روی یه مود می ماند یعنی اگر پکیج در حالت شوفاژ باشد با درخواست آب مصرفی شعله روشن میشود ولی آب گرم نمیشود و بلعکس

محل نصب شیر برقی :
در بعضی از پکیج ها کنار پمپ روی بلوک سمت راست و در برخی در بلوک سمت چپ نصب میشود

نکته :
اگر شیر برقی در مسیر رفت باشد در زمان درخواست آب گرم شافت بالا میرود و در زمان استفاده از شوفاژ پایین می آید و اگر شیر در مسیر بلوک برگشت باشد شافت موتور بر عکس عمل میکند

13 -شیر پرکن

وظیفه در پکیج :
برای تنظیم کردن آب مدار گرمایش و شوفاژ از شیر پرکن استفاده میشود

نحوه عملکرد شیرپرکن :
تنها راه ارتباطی بین آب شوفاژ و آب مصرفی شیر پر کن میباشد که وقتی که فشار آب مدار گرمایش کم میشود با چرخش شیر پرکن آن را باز میکنیم و با رسیدن فشار آب به 1 تا 1.5 بار آن را میبندیم

نحوه تست شیر پرکن :
با باز کردن شیر و بالا رفتن فشار از سالم بودن آن اطمینان حاصل میکنیم

در صورت معیوب بودن :
فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن بالا میرود واز از شیر سه بار خارج میشود

محل نصب شیر پرکن :
در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت ودر زیر پکیج قرار دارد و در بعضی در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ شوفاژ و آب سرد قرار میگیرد

14 – شیر اطمینان سه بار

وظیفه در پکیج :
برای جلوگیری از بیشتر شدن فشار آب مدار گرمایش از 3 بار از شیر اطمینان سه بار در پکیج استفاده میشود

نحوه عملکرد شیر اطمینان :
با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به 3 بار شیر اطمینان عمل کرده وآب را خارج میکند و به زیر 3 بار میرساند

نحوه تست کردن شیر سه بار :
در صورتی که فشار آب مدار گرمایش زیر 3 بار باشد و از شیر آب چکه کند شیر سه بار معیوب است

در صورت معیوب شدن شیر اطمینان :
آب مدار گرمایش کم کم دچار افت فشار میشود و پکیج خطای کمبود آب میدهد

محل نصب شیر اطمینان سه بار :
عموما در بلوک رفت قرار میگیرد

15 -بای پس

وظیفه در پکیج :
برای جلوگیری از کم آبی دستگاه وسوختن پمپ از بای پس استفاده میشود

نحوه عملکرد بای پس :
بای پس یک فنر است که بین بلوک رفت و برگشت شوفاژقرار میگیرد این فنر در حالت معمولی بسته است اما در صورتی که مجراها به علت رسوب گرفتن یا هر دلیل دیگری مسدود شود با فشار آب این فنر عقب رفته و آب را از مسیر رفت به مسیر برگشت میرساند و با مکش پمپ آب به پمپ میرسد تا در زمان درخواست شوفاژ پمپ کم آب نشود

نحوه تست:
دستگاه را در حالت زمستانی یا مود شوفاژ روشن میکنیم اگر در زمان کار شلنگ رفت رادیاتور ها گرم شود بای پس سالم میباشد

در صورت معیوب بودن بای پس :
پکیج در حالت شوفاژ کار میکند اما با وجود وجود شعله رادیاتور ها گرم نمیشود ودما سریع بالا میرود

محل نصب بای پس :
در بعضی از پکیج ها در بلوک رفت و در برخی در بلوک برگشت قرار میگیرد

8 دیدگاه در “شناسایی قطعات داخلی پکیج

 1. ر.ن گفت:

  سلام باتشکر ، خیلی خوب بود

 2. مجید گفت:

  سلام
  خیلی هم ممنون کمک بزرگی بود

  1. admin گفت:

   سلام
   خواهش میکنم

 3. ارش گفت:

  عالی

  1. سپاس از درج نظر شما

 4. علی جهانگیری گفت:

  سلام
  در قسمت شیلنگ متصل به پرشر دود و فن چند قطره آب بوجود می آید که این امر باعث خاموش شدن پکیج می شود.

  1. درود بر شما
   شلنگ و پرشر باید تخلیه و خشک شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *