بایگانی ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

شناسایی قطعات داخلی پکیج

۱- پرشر سویچ آب وظیفه در پکیج : فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند. نحوه تست پرشر سویچ آب در صورتی که فشار آب مدار گرمایش نرمال باشد (بیشار از ۰٫۶ بار باشد) با اهم متر مدار برق پرشر سویچ را کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر آب سالم و در […]

خواندن ادامه
تماس با ما

کلیدواژه خود را وارد کنید