نحوه تعویض خازن کولر گازی

نحوه تعویض خازن کولر گازی

خازن در کولر گازی نقش مهمی را داراست . یکی از دلایل خرابی کولر گازی همین خازن میباشد

خازن ها در فصل گرما به دلیل استفاده زیاد از کولر در هر بار استارت مجدد کمپرسور باید انجام وظیفه کند و چون تعداد دفعات اتومات کردن کمپرسور زیاد است خازن به مرور مستهلک میشود و یا به طور کامل خراب میشود و یا باعث ایجاد نقص در کولر گازی میگردد .

در خازن سه پایه سه اصطلاح وجود دارد

1 – fan

2 – C

3 – Herm

,و در نقطه مقابل آن در سر کمپرسور سه اصطلاح دیگر موجود میباشد که عبارتند از :

1 – R

2 – C

3 – S

روش صحیح تعویض خازن کولر گازی

ابتدا برق کولر گازی را از فیوز قطع میکنیم

سپس خازن خراب را از کولر جدا میکنیم

خازن جدید را جایگزین میکنیم

خوب همانطور که در بالا گفتیم به نوشته های رو خازن نگاه کنید

سیمی از نقطه S کمپرسور به طرف خازن آمده است آن سیم را به نقطه اتصال HERM خازن وصل میکنیم

سیم دیگر از سمت نول ترمینال ورودی دستگاه به سمت خازن آمده است که به C خازن متصل میگردد

سیم دیگر از سمت نقطه R کمپرسور به سمت خازن آمده است که به نقطه C خازن متصل میگردد

و در آخر یه سیم از سمت فن به سمت خازن می آید که به نقطه اتصال FAN در خازن متصل میشود

نکته : نحوه تعویض خازن دو پایه کولر گازی

در خازن های دو پایه خازن فن جدا میباشد یعنی نقطه FAN در آنها وجود ندارد

و مابقی مراحل دقیقا مثل حالت توضیح داده شده در بالا انجام میشود

نقشه سیم کشی خازن کولر گازی

نقشه سیم کشی خازن کولر گازی

پیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

تماس با ما

کلیدواژه خود را وارد کنید