خطاهای پکیج بوتان

خطاهای پکیج بوتان

مدل کالدا ونزیا

قرمز چشمک زن : قطعی در ان تی سی ها
عملکرد یا قطعی کلید حرارتی (ترموستات حد)یا ترموستات دود
قرمز و زرد : اشکال در کلید حد اقل فشار آب (پرشر سوییچ آب قطع میباشد)

مدل اپتیما OPTIMA

سبز ثابت : مشعل روشن
سبز چشمک زن 1 تا 5 ثانیه : پکیج در حالت آماده به کار میباشد (عدم تقاضا)
سبز چشمک زن 05 ثانیه تا 0.5 ثانیه :
#حالت زمستانه
#پرشر دود و مجموعه فن
#گیریپاژ پمپ
#حالت انتظار
#اشکال در کلید حداقل فشار آب
#قفل کردن NTCها در یک مقاومت کاذب
#اشکال در کلید فشار چگالیده
سبز چشمک زن سریع : ورود یا خروج محدوده سارا
زرد چشمک زن : وضعیت حداکثر توان
زرد ثابت : سنسور آب مصرفی قطع میباشد
قرمز ثابت :
#سنسور گرمایش
#ترموستات دود
#برد کنترل
#عدم تشکیل شعله
#اشکال در کلید حداقل قشار آب
قرمز چشمک زن 0.5 ثانیه تا 0.5 ثانیه : کلید حرارتی عمل کرده(ترموستات)

بوتان مدل سی وی cv

کد E1 : نبود شعله – قطعی گاز
کد E2 : فعال شدن کلید حرارتی مبدل -قطع ارتباط آن با برد
کد E3 : مشکل در دودکش -کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه
کد E4 : خطا در مدلاتور شیر گاز
کد E5 : اشکال در سنسور مدار گرمایش(وجود نقص در سنسور)
کد E6 : اشکال در سنسور حرارتی مدار آب گرم مصرفی (نقص در سنسور)
کد E7 : وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش قبل از روشن شدن فن
کد E8 : اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
کد E9 : دمای آب مدار گرمایش بیش از 95 درجه میباشد
کد E13 : اشکال نرم افزاری برد
کد E15 : اشکال دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود
کد E17 : فعال شدن ترموستات دود
کد E25 : یخ زدن مبدل اصلی
کد E99 : خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا نبودن دستگاه

بوتان بنسر

کد AL21 : خرابی سنسور مشعل( 200 درجه)
کد AL22 : قطعی در سیم ارتباطی با برد
کد AL30 : حسگر اختلاف فشار دود
کد AL31 : هنگام بروز این کد دستگاه خودکار ریست میشود تا شاید مشکل رفع شود
کد AL50 : روشن شدن دستگاه بدون ارسال فرمان از برد (دستگاه انفجاری روشن میشود)

بوتان مدل بی ان BN

قرمز ثابت :
#قطعی -خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی یا ترموستات دود
#عدم تشکیل شعله پس از 2 یا 3 مرتبه جرقه زنی
#بعد از 3 ثانیه اتصالی حسگر
قرمز چشمک زن
بنا به زمان چشمک زدن
0.1 ثانیه : قطعی در NTC ها
0.5 ثانیه : قطعی پتاسیومتر
1 ثانیه : روشن نشدن مشعل
2 ثانیه : اشکال در کلید حداقل فشار آب یا فیوز دو آمپر

مدل بی ان BN

بوتان مدل بنسر پرو

کد 10 : قطعی گاز -خرابی حسگر شعله
کد 11 : انفجاری روشن شدن
کد 20 : کلید حرارتی
کد 21 : خرابی یا قطع سنسور روی مشعل
کد 22 : سنسور دود
کد 31 و30 :خرابی فن -کلید ایمنی دود پس از یک دقیقه
کد 40 : پایین بودن فشار آب بیش از یک دقیقه
کد 41 : پایین بودن فشار آب بیش از یک دقیقه
کد 42 : خرابی حسگر فشار آب
کد 51 تا 59 : خرابی برد کنترل
کد 60 : خرابی در NTCمصرفی
کد 71 و70 : خرابی NTCمدار گرمایش
کد 77 : خرابی NTCگرمایش از کف
کد J0 : خرابی برد کنترل -کابل ارتباطی برد – برد نمایشگر
کد J1 : قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی پس از یک دقیقه

بوتان مدل نوا

کد 01 : گاز قطع است
کد 02 : کلید حرارتی روی مبدل عمل کرده
کد 03 : ترموستات دود عمل کرده
کد 04 : علامت قرمز و زرد : آب در مدار شوفاژ وجود ندارد یا فشار آب مدار شوفاژ کم شده است
کد 05 : مشکل ارتباط ریموت کنترل با دستگاه
کد 06 : مشکل در NTC آب مصرفی
کد 07 : مشکل در NTC مدار گرمایش

بوتان مدل پرلا

کد E01 : عدم تشخیص شعله
کد E02 : قطعی – خرابی – عمل کردن کلید حرارتی
کد E03 : اشکال در پرشر دود – فن – ترموستات دود
کد E04 : عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش
کد E06 : قطعی در NTC آب گرم مصرفی
کد E07 : قطعی در NTC مدار گرمایش
کد E11 : اشکال در الکترود حسگر شعله ( یون)

دما +چشمک زن :
#عمل کردن کلید فشار
#ترموستات ایمنی دود یا قطعی کابل متصل به آن
#کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش
کد ADJ : تنظیم الکتریکی

بوتان مدل روما

کد A01 : خرابی حسگر – عدم تشکیل شعله
کد A02 : کلید حرارتی
کد A03 : پرشر دود -ترموستات حد – مجموعه فن
کد A04 : اشکال در کلید حداقل فشار آب
کد A05 : خرابی برد
کد A06 : ایراد در NTC آب مصرفی
کد A07 : ایراد در NTC مدار گرمایش
کد A11 : حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده – انفجاری روشن شده
کد ADJ : تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش
چشمک زدن زمستانه -تابستانه با باز شدن آب اشکال در پرشر دود – مجموعه فن – اشکال در کلید حداقل فشار آب

مدل روما

بوتان مدل ورونا

کد E01 : وجود اشکال در روشن شدن مشعل پس از جرقه زنی
کد E02 : عمل کردن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن
کد E03 : عمل نمودن کلید حرارتی کلاهک تعدیل
کد E04 : پایین بودن فشار آب مدار گرمایش
کد E06 : خرابی سنسور دمای آب گرم مصرفی
کد E07 : خرابی سنسور دمای آب مدار گرمایش یا قطعی سیم آن
کد E09 : عدم گردش آب مدار
کد E11 : پارازیت شعله(تداخل امواج مغناطیسی اطراف پکیج)
کد E12 : قطعی سیم مدلاتور شیر گاز
کد E28 : تکرار متوالی یک خطا بیش از 5 بارپیام خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مرتبط

Call Now Buttonتماس جهت درخواست فوری تعمیرکار

کلیدواژه خود را وارد کنید